Personal

Katarina Hansson

Föreståndare

E-post

Auktoriserad socionom, kognitiv psykoterapeut, alkohol- och drogterapeut

Jacob Lundblad

Alkohol- & drogterapeut

E-post

Magnus Westling

Alkohol- och drogterapeut

E-post

Anders Karlsson

Alkohol- & drogterapeut

Hedera Silfverhjelm

Alkohol- & drogterapeut

Peter Eriksson

Alkohol- & drogterapeut

Robert Waaranperä

Alkohol- och drogterapeut

Marita Sundqvist

Husmor

Läkare GoodCare

Anders Lång

Läkare

Gullik Strid

Läkare