Nya utmaningar


Skl


Kriminalitet-som-livsstil

Ett program om Kriminell Livsstil av Gunnar Bergström.

Programmet omfattar Krim 1 och Krim 2 om vardera 1 vecka med ca 1 månad mellan veckorna.

Utdrag ur Krim 1

Klienten genomgår ett program om kriminalitet där vi arbetar med att identifiera de kriminella tankemönstren:

  • Rättfärdigande.
  • Avskärmning.
  • Utvaldhet.
  • Maktorientering.
  • Sentimentalitet.
  • Superoptimism.
  • Intellektuell.
  • Osammanhängande.
  • Dessa mönster använder den kriminelle för att kunna begå brott.

Kort om Krim 2

Handlar om att utmana drivkrafterna och tankemönstren samt att medvetandegöra brottsoffrets påverkan.

Kostnad:

6 000 SEK / vecka och deltagare inklusive helpension.