Information

Upptagningsområde Hela Sverige
Antal platser för män: 10
Antal utslussplatser: 5

 

Om ramavtal ej finns
Begär offert på:

 • Behandling
 • Efterbehandling under 6 månader

Vid avbruten behandling
Avvikelsedag räknas som utskrivningsdag. Båda parter kan när som helst, utan uppsägningstid, avbryta pågående behandling och samma villkor gäller som vid avvikelse.

Ramavtal
Finns med ett flertal kommuner och statliga organ. Månadsvis fakturering i efterskott, 30 dagar netto.

I behandlingspriset ingår:

 • Boende i dubbelrum med sängkläder och handdukar.
 • All kost, inklusive när vi är ute på aktiviteter.
 • Information – Utbildning i Minnesotamodellens grundläggande principer och sjukdomsbegrepp samt AA:s Stora Bok. Föreläsningar av terapeuter vid Håsta HVB & Halvvägshus samt av andra föreläsare vid tillfälle.
 • Läkarkonsultation vid behov, med vårdkedjans egna läkare, alternativt vårdcentral.
 • Drogtester och analyser.
 • Schemalagda aktiviteter. T.ex. studiebesök på företag eller skolor, motionsaktiviteter, bowling, gocart, simhall e.t.c. Friluftsdagar i fjällmiljö varje år med skidåkning, restaurangbesök m.m. AA-konvent i Åre besöker vi en gång per år.
 • Behandlingslitteratur samt utarbetade behandlingsuppgifter. Egen pärm.
 • Terapi i grupp samt enskilt.
 • Etisk rådgivning vid arbete med AA:s femte steg.
 • Praktisk träning inom problemområden som tidigare varit ett hinder för patientens tillfrisknande. T.ex. social träning i allmänhet, arbetsträning, boendeträning och relationsträning.
 • Familjedagar samt Vuxnabarnveckor.

Ingår ej i behandlingspriset:

 • Läkarföreskrivna remissåtgärder och mediciner.
 • Fickpengar och kläder.
 • Krim-program.