Familjedagar

Genomförs under två intensiva dagar gemensamt för anhöriga och inskriven patient. Leds av ansvarig alkohol- och drogterapeut.

Innehåll

 • Information om patientens behandling
 • Känslor
 • Känslomässig hälsa
 • Hur anhöriga påverkas av patienten
 • Förhoppningar
 • Filmvisning
 • Sjukdomsbegreppet
 • Konsekvenser
 • Gränssättning
 • Egna arbetsuppgifter
 • Information om Alanon/ACOA

Mål

 • Att förbättra kommunikationen mellan anhöriga och patient
 • Att få en ökad förståelse inför att kemiskt beroende är en familjesjukdom
 • Att få förståelse och insikt om sjukdomsbegreppet