Aktiviteter

hvh-aktiviteter

Som en del i behandlingen så har vi regelbundna aktiviteter. Årligen åker vi till fjällvärlden för skidåkning samt att vi varje år besöker minst ett AA-konvent. Utöver detta sker någon form av aktivitet varje vecka, så som t.ex. simning, thaiboxning, gym, gocart, minigolf, bowling m.m. Vi kan besöka museum, ta del av någon aktuell föreläsning, gå på bio eller dylikt. Minst två gånger per vecka ingår att besöka AA/NA-möten under fritid, då det är något vi önskar att de inskrivna skall ha rutin på inför utskrivning från behandlingen.

 

Lift Lofsdalen