• Håsta HVH Info slide 1
  • Håsta HVH Info slide 2
  • Håsta HVH Info slide 3
  • Håsta HVH Info slide 4
  • Håsta HVH Info slide 5

Visar vägen till en trygg och kvalitativ nykter/drogfri tillvaro.

Håsta HVB & Halvvägshus ligger centralt, men ändå ostört, i ett lummigt villaområde i södra Hudiksvall i norra Hälsingland. Fastigheten är ett vackert tvåvåningshus från 1919 på en ostörd friliggande tomt.

Lång erfarenhet

Lång erfarenhet av behandling har gett oss kunskap och insikt om hur behandlingen ska lyckas. Vi anpassar behandlingen till varje individs speciella behov. Med alkohol- och drogterapeuter, socionom, läkare, sjuksköterska, etisk rådgivare samt kognitiv psykoterapeut kan vi ge mycket bra behandling, service och utbildning.
Vår terapeutiska behandling i olika variationer har visat sig ge mycket goda resultat i form av förändrade tankesätt, nya attityder och ett nytt beteende.

Vår målgrupp är män från 18 år, med en beroendeproblematik. Genom terapi, information, ekonomisk rådgivning, utbildning och praktisk träning visar vi vägen till ett nytt meningsfullt liv. Stort utbud av AA- och NA-möten i Hudiksvall ger möjlighet till bra mötesrutiner.
Behandlingstidens längd och utformning varierar, men beräknas i genomsnitt till sex månader.
Här ges möjlighet att efter egen förmåga och möjlighet rehabiliteras till ett socialt tryggt och nyktert liv med kvalitet och balans.